geen flauw idee

wolkenkrabbers

Bij grote (industriële) bedrijven zitten HR-professionals vaak in een ivoren, correctie, glazen toren samen met andere executives en managers. Ze hebben beperkt voeling met wat er leeft bij de medewerkers die instaan voor de productie, op “de vloer”. Sommigen hebben nog minder voeling, tot zelfs geen flauw idee. Het voordeel is dat de HR-professionals in dergelijke situaties, zich wel degelijk … Read More

iedereen aangenomen

mensen die handen schudden

“We willen onze kandidaten niet overladen met te veel testen en assessments.” Rekening proberen te houden met gevoeligheden is nooit fout. Maar hoeveel is te veel? Zelden komt er een duidelijk antwoord op die vraag. De grondgedachte en beweegredenen die hierachter schuilgaan, zijn vaak schrik. Schrik om een extra horde te introduceren. Mensen vinden is aartsmoeilijk, waarom het nog moeilijker … Read More

kandidaat-gaslighting

straat antaarn op gas

Doen bedrijven (en hun recruiters) actief aan gaslighting van hun kandidaten? Wanneer één op twee werknemers hun job verlaten binnen het jaar, omdat de job totaal niet overeenstemt met hun verwachtingen, wie is dan de schuldige? Het bedrijf, de recruiter of het talent in kwestie? Als een bedrijf er niet in slaagt om een adequate beschrijving te communiceren van de … Read More

job-inhoud belangrijkste motivator

Slechts één op vier Belgen vindt hun salaris de belangrijkste motivator voor hun werk. De helft (48%) vindt de eigenlijke inhoud van hun job de belangrijkste motivator, volgens een recente studie van Partena Professional. Salaris, samen met een reeks van andere voordelen zijn makkelijk om uit te drukken. Cijfers spreken ondubbelzinnig voor zich. Aan de andere kant, hoe het effectief … Read More

depressie zelf toegebracht

Ooit blikken we terug op deze periode met onbegrip. We zullen niet kunnen begrijpen waarom we zoveel depressies hebben gedoogd, of erger nog, in de hand hebben gewerkt. Wanneer de levenskwaliteit dermate hoog is, steunend op welvaart, gezondheid en tal van aspecten die de maatschappij vooruit stuwen, is een hoog aantal depressies des te schrijnender. Frank Vander Sijpe, Director HR … Read More

van functies naar vaardigheden

Er is een beweging die bedrijven vandaag moeten doormaken om succesvol te zijn inzake digitale transformatie. Een beweging, of eerder nog een wijziging in mentaliteit, die in één klap zowel rekrutering, interne mobiliteit als learning & development ten goede komt. Bedrijven moeten het juk van de klassieke benadering van rollen en functietitels afschudden, en evolueren naar skills. Skills of vaardigheden, … Read More