zacht door hard

een zacht, jong katje op een tafel

Sommige — maar zeker niet alle — soft-skills kunnen beoordeeld worden door hard-skills in kaart te brengen. Neem “code schrijven” als hard-skill bijvoorbeeld. Je confronteert iemand met een stuk probleem dat moet worden opgelost door code. Dan is het relatief eenduidig om te beoordelen in welke mate iemand code kan schrijven, wat de kwaliteit van de code is, of hoe lang het duurt om een fout uit een stuk code te halen. Allemaal zaken die in rekening kunnen worden gebracht om de hard-skills van een kandida(a)t(e) of medewerk(st)er in kaart te brengen.

Afhankelijk van hoe de persoon in kwestie omgaat met het code-probleem, kunnen er ook een (beperkt) aantal soft-skills inzichten worden opgedaan. Gebruikt de persoon die op de spreekwoordelijke rooster wordt gelegd een creatieve aanpak? Hoe lang houden ze vol? Nemen ze zelf initiatief? Hoe ver zijn ze bereid om te gaan om het probleem op te lossen?

In sommige gevallen kunnen een beperkt aantal soft-skills in kaart worden gebracht door hard-skills te beoordelen. Voor alle andere soft-skills is een (academisch gevalideerd) model nodig.