geen flauw idee

wolkenkrabbers

Bij grote (industriële) bedrijven zitten HR-professionals vaak in een ivoren, correctie, glazen toren samen met andere executives en managers. Ze hebben beperkt voeling met wat er leeft bij de medewerkers die instaan voor de productie, op “de vloer”. Sommigen hebben nog minder voeling, tot zelfs geen flauw idee.

Het voordeel is dat de HR-professionals in dergelijke situaties, zich wel degelijk bewust zijn van deze problematiek. Daarom doen ze beroep op spreekwoordelijke antennes. Zo creëren ze voeling met wat er leeft. Zeker wanneer ze iemand aanwerven moeten ze beroep doen op team leaders bij productie omdat het voor hen geen evidentie is om uit te drukken, wat de job precies inhoudt.

Dit soort taferelen zijn niet uitzonderlijk. HR afdelingen, doorheen de ganse arbeidsmarkt, hebben dikwijls een beperkt begrip van wat het betekent om de jobs binnen hun bedrijf dagelijks uit te voeren. Hoe kunnen ze kandidaten en medewerkers dan goed adviseren?

Weten welke hard- en soft-skills vereist zijn voor de verschillende jobs binnen het bedrijf, is een inzicht dat niet mag ontbreken bij HR-professionals.