zacht door hard

een zacht, jong katje op een tafel

Sommige — maar zeker niet alle — soft-skills kunnen beoordeeld worden door hard-skills in kaart te brengen. Neem “code schrijven” als hard-skill bijvoorbeeld. Je confronteert iemand met een stuk probleem dat moet worden opgelost door code. Dan is het relatief eenduidig om te beoordelen in welke mate iemand code kan schrijven, wat de kwaliteit van de code is, of hoe … Read More