kandidaat-gaslighting

straat antaarn op gas

Doen bedrijven (en hun recruiters) actief aan gaslighting van hun kandidaten?

Wanneer één op twee werknemers hun job verlaten binnen het jaar, omdat de job totaal niet overeenstemt met hun verwachtingen, wie is dan de schuldige? Het bedrijf, de recruiter of het talent in kwestie?

Als een bedrijf er niet in slaagt om een adequate beschrijving te communiceren van de verwachtingen van de job, is de schuld in de schoenen van de kandida(a)t(e) schuiven, oneerlijk.

Als kandidaten er anderzijds niet in slagen hun verwachtingen van de job helder te communiceren, is de schuld in de schoenen schuiven van bedrijven en hun recruiters wellicht even oneerlijk.

Alle betrokken partijen kunnen hulp gebruiken om de job-inhoudelijke werkwaarden en teamrol-verwachtingen uit te drukken.

Deze situatie zorgt al voor genoeg menselijk – en financieel leed, zonder beschuldigend met de vinger te wijzen. Toch hebben bedrijven er alle baat bij zelf het initiatief te nemen om zowel professionele verwachtingen van een specifieke job te communiceren, als ernaar te polsen.