tevreden maar niet geëngageerd

een man die twee blokjes vasthoudt, eentje met een blij gezicht, een ander met een droevig gezicht.

Tevreden medewerkers zijn niet per se geëngageerde medewerkers. Omgekeerd evenredig, geëngageerde medewerkers zijn niet noodzakelijk tevreden medewerkers.

Medewerkers kunnen tevreden zijn met hun werk omwille van verschillende factoren. Zoals bijvoorbeeld; het loon, de arbeidsvoorwaarden, de toffe collega’s, het feit dat de woon-werk afstand goed meevalt… Al die zaken onthullen echter niets over de mate waarin de medewerker betrokken en geëngageerd is bij de job.

Even de rollen omdraaien. Geëngageerde medewerkers, waarvan we trouwens weten dat ze doorgaans productiever zijn in hun werk, die kunnen net zo goed ontevreden zijn. Sterker nog, omwille van dezelfde factoren. Ze kunnen bijvoorbeeld ontevreden zijn met hun loon, arbeidsvoorwaarden, hun directe leidinggevende…

Samenvattend; tevreden medewerkers zijn niet per se geëngageerd, en vice versa. In het meest ideale geval zijn medewerkers tegelijkertijd tevreden én geëngageerd.

Niet zeker hoe je dit in kaart kan brengen om er indien nodig een gepast gevolg aan te geven? We helpen je heel graag.