virtuele autonomie

Wanneer mensen zoveel kunnen telewerken als ze willen, zijn ze aanzienlijk gelukkiger. Niet meer, of niet minder. Anders gezegd, de juiste balans tussen de gewenste en effectieve hoeveelheid telewerk vermindert het risico op burn-out. Dat blijkt uit een bevraging van Securex. Het risico op burn-out verhoogt met maar liefst 44% voor wie minder mag telewerken dan gewenst.

Werknemers vinden autonomie erg belangrijk, zo verklaart Heidi Verlinden, Research Expert bij Securex, maar wat houdt autonomie precies in? De mogelijkheid om zelf te bepalen hoe je je werk inricht, ziet er namelijk fundamenteel anders uit voor elke job. Managers en team leaders, ten opzichte van eerder uitvoerende rollen bijvoorbeeld, verlangen een eigen aanpak qua telewerk.

Autonomie is niet zaligmakend. Tegemoetkomen aan de telewerk wensen van werknemers vereist personalisatie. In die zin dat de verwachtingen van mensen in kaart moet worden gebracht, om dat vervolgens af te zetten tegen de verachtingen van de job. De combinatie van die twee inzichten vormt de bouwgrond voor een telewerk aanpak, op maat.

Zelf inzichten opbouwen voor een gepersonaliseerde telewerk aanpak? Contacteer ons nu.