mismatch tussen arbeidsvraag en -aanbod in de grensregio aanpakken


Het Interreg Vlaanderen-Nederlandproject “Skills Navigator” wil jongeren tussen 16 en 26 toeleiden naar jobs in de havencontexten van de grensregio Terneuzen, Gent, Antwerpen, Rotterdam. We gaan daarbij op zoek naar de vaardigheden van de 21ste eeuw die jobs in die context zullen vereisen.

Kazi in het bijzonder is betrokken bij de ontwikkeling van een webinstrument dat jong talent inzicht biedt in de mate waarin ze over die vaardigheden van de 21ste eeuw beschikken, en hen oriënteren naar vacatures met mogelijk gelijklopende gevraagde skill sets. 

Het werkpakket dat Kazi coördineert maakt de verbinding tussen grosso modo drie types partners.  Een eerste groep partners zijn de "toeleiders", partners die rechtstreeks of via intermediairs op het terrein toegang hebben tot de doelgroep. Met hen worden bestaande toeleidingsinstrumenten en werkwijze bevraagd, de criteria die zij van belang achten voor succesvolle matches mee ontwikkeld. Tweede groep partners zijn de (onderwijs-) en onderzoeksinstellingen. Zij worden verenigd over de grens heen om vanuit een synopsis van de bestaande toeleidingstools en de 21e-eeuwse skills zoals opgelijst in werkpakket 3 van Skills Navigator de werkwijze en criteria te identificeren die een oriëntering en eventuele matching mogelijk maken, zowel "objectief" (in termen van wat bijvoorbeeld in de voorwaarden van de werkgeversarrangementen gematcht moet worden) als "subjectief" (in termen van de 21e-eeuwse vaardigheden zoals interpersoonlijke vaardigheden die met de digitale functionaliteit moeten worden gecombineerd). Derde groep partners zijn een Vlaamse (Kazi) en Nederlandse onderneming (Portstream) die nu al op digitale manier HR-diensten aanbieden. Kazi zal zijn expertise rond contextafhankelijke matching inzetten en Portstream staat in voor de technische ontwikkeling van het webinstrument. 

Meer info
Skills Navigator is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu en www.skillsnavigator.eu

Partners
Stad Gent (projectverantwoordelijke), Stad Antwerpen, Rotterdam, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), gemeente Terneuzen, Skilliant, Artesis – Plantijn Hogeschool, Thomas More Mechelen-Antwerpen, Kazi nv, Scalda stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwassen educatie, Stichting STC-Group, VDAB, Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en Portstream b.v.

ImageImage

over skills navigator

VOOR EEN OPTIMALE MATCH TUSSEN ARBEIDSVRAAG EN -AANBOD

Image
naar skills navigator