Kazi in Techmag: “Door ook op werknemersniveau te personaliseren, kunnen we onderwijs, HR en talent met elkaar verbinden”

Onlangs was onze CEO Nikolaas Bellens te gast in Techmag, de YouTube reeks van Magali De Reu. Allerminst om een promopraatje te voeren, wel om te beklemtonen dat een verandering nodig is in de arbeidsmarkt. Hoe we die kunnen bereiken? Door mensen als individu te benaderen – te beginnen bij de schoolbanken. Want willen we de markt van werkgevers en talent veranderen, dan moeten we eerst het onderwijs transformeren.

Netflix-generatie

Even voor jou samengevat: met Kazi ontwikkelden we de zogeheten expectations scan. Dat is een soort van tweeledige vragenlijst – waarmee bedrijven en talent hun noden en verwachtingen kunnen aangeven. Ons algoritme vereenzelvigt die twee.

Waarom dat nu belangrijk is? “Het gros van het publiek dat vandaag op zoek is naar een job, maakt deel uit van de Netflix-generatie”, vertelt Nikolaas in Techmag. “Niemand neemt vandaag gewoon genoegen met een mooi loon. Dat zeg ik niet zomaar: research van Gartner wees uit dat wij mensen meer verwachten van onze werkgever.”

“Je medewerker centraal stellen houdt meer in dan gewoon een mooi PR-praatje”

Nikolaas kaart terecht aan dat het professionele landschap het begrip ‘personalisatie’ vooralsnog enkel toepast op klanten. Data, data en nog eens data. Maar wat als we diezelfde filosofie nu eens toepassen op klanten? “Die Netflix-generatie wil op zijn wenken worden bediend, ook door zijn werkgever”, bevestigt onze CEO. “Dat gaat van rekrutering tot retentie. Het is meer dan gewoon een mooi PR-praatje voeren voor jouw employer branding.”

In de ziel van onze CEO: biedt werkplekleren soelaas?

Het idee voor deze HR tech start-up vloeit overduidelijk voort uit Nikolaas’ eigen frustraties die zich in het onderwijs manifesteerden. “Daar ben ik echt met mijn hoofd tegen de muur gelopen”, geeft hij toe. “Ik ben altijd al een echte ADHD’er geweest – ik was niet zoals andere leerlingen. Toch moest ik gewoon meedraaien in het systeem. Nooit werd mij gevraagd ‘wat doe je graag? Waar word je warm van?’ Op de arbeidsmarkt ben ik dan ongelooflijk veel miscast geweest. Lag dat aan mij – begreep ik niet wat er van mij werd verwacht? Of heeft de werkgever verkeerd gecommuniceerd? Dat laat ik in het midden, ik wil niet met de vinger wijzen.”

“Werkplekleren is ontzettend nuttig om een job al snel tastbaar te maken”

Hoewel Kazi zich vandaag eerder richt op het verzoenen van verwachtingen in de arbeidsmarkt, gelooft ieder van ons dat een drastische verandering in de eerste instantie nodig is op niveau van onderwijs. “Ik ben een hele grote believer van werkplekleren”, knikt Nikolaas. “Vandaag leer je kennis op de schoolbanken, nadien kan je met je diploma de werkvloer betreden. In de toekomst, en die beweging zie ik vandaag al, zullen bedrijven leerplekken worden. Werkgevers gaan steeds meer workshops geven in het onderwijs. Zo groeien werkgevers en talent al in een vroeg stadium dichter naar elkaar toe. En vooral: op die manier wordt werken sneller tastbaar gemaakt.”

In de aflevering geeft Nikolaas het voorbeeld van iemand die banketbakkerij studeert. “Wat is de beste manier om iemand tijdens die opleiding geprikkeld te houden?”, reflecteert hij. “Wel, als de student een prater is die pakweg houdt van variatie, wordt die waarschijnlijk het beste bijgeschoold door aan de slag te gaan in een artisanale bakkerij waar hij of zij veel contact met klanten heeft. Is hij of zij net geen prater, maar wel iemand die graag accuraat en procesmatig te werk gaat, dan kan die in een industriële bakkerij gaan werken. Zo kunnen studenten meteen voeling krijgen met hun job. Onderwijs zal dan een pak interessanter en aangenamer zijn.”

“Swahili is de enige taal waarin job en missie hetzelfde betekenen. Ze noemen dat ‘Kazi’”

Bij Kazi hopen we allemaal dat Kazi de enige taal wordt die het onderwijs en de arbeidsmarkt wereldwijd hanteert. “Kazi is Swahili voor ‘job en missie’”, verduidelijkt Nikolaas in Techmag. “Dat is zowat de enige taal waarin die twee begrippen hetzelfde betekenen. Ik hoop alvast dat het overal de norm wordt, dat is mijn missie!”

Make it fun, make it tangible

Hoewel Kazi berust op technologie om die nieuwe mentaliteit te laten doordringen bij het grote publiek, gelooft Nikolaas lang niet dat technologische innovatie de grote redding is voor ons allemaal. “We hebben allemaal schrik dat onze jobs van de kaart worden geveegd en dat technologie ons vervangt”, zegt hij. “Maar technologie kan op zichzelf niet ver geraken. Technologie is een teamplayer. Daarom geloof ik dat we ons ook niet moeten blindstaren op zoveel mogelijk soft skills aanleren, om zogezegd relevant te blijven. Wat wél belangrijk is, is een mentaliteit van continuous learning creëren.”

Hoe kunnen we die wil om voortdurend bij te leren dan juist kweken bij ieder van ons? “Make it fun, make it tangible”, antwoordt Nikolaas kort en bondig. “Zoals ik eerder aangaf: werken moet al in het onderwijs zo concreet mogelijk worden gemaakt. En dan wordt het vanzelf fun.”

Nikolaas geeft eerlijk toe dat hij als ondernemer nog elke dag bijleert. En dat houdt hem scherp. “Ik weet waar ik naartoe wil”, zegt hij vastberaden. “Kazi moet talent, HR en onderwijs terug met elkaar verbinden – dat was in mijn tijd niet het geval, en ik heb dat gevoeld. En ik wil niet falen, tenzij het me toelaat om bij te leren en er beter van te worden. Want zo kan ik een succesvol bedrijf bouwen met het hele team.”

Benieuwd naar meer? Bekijk hieronder de volledige video!